Zadanie: Planowanie "Disaster recovery"

2013-11-03 23:05:19 2013-11-04 19:33:30
Planowanie "Disaster recovery"

"Disaster recovery" to rodzina procesów pozwalających na przygotowanie infrastruktury na sytuacje awaryjne. Sytuacje takie mogą oznaczać zarówno awarie, jak i pomyłki oraz ataki.

W ramach tego procesu moimi zadaniami było przygotowanie odpowiednich planów, oraz wdrożenie mechanizmów pozwalających na przywrócenie działania usług po wystąpieniu takich sytuacji.

Wykonywane podczas zatrudnienia

Narzędzie przydatne do wykonania zadania