Zadanie: Zarządzanie serwerami DNS

2013-11-03 23:01:38 2013-11-04 19:32:36
Zarządzanie serwerami DNS

System DNS (Domain Name System) realizuje odwzorowania nazw DNS (domen) na adresy IP (rekordy A), nazwy serwerów poczty(MX) i inne.

W ramach tego zadania zajmuję się administrowaniem zarówno serwerami DNS (głównie bind), jak i zarządzanie samą strukturą stref DNS.

Wykonywane podczas zatrudnienia

Narzędzie przydatne do wykonania zadania