Zadanie: Zarządzanie konfiguracją serwerów HTTP

2013-11-03 23:36:04 2013-11-04 19:37:17
Zarządzanie konfiguracją serwerów HTTP

Protokół http jest najczęściej używanym protokołem warstwy aplikacji w internecie. Umożliwia on udostępniania zarówno plików statycznych, mediów jak i strony interaktywne.

W ramach tego zadania zarządzałem przestrzenią adresową w ramach udostępnianych usług, jak i konfigurację dodatkowych parametrów udostępnianych zasobów.

W ramach tego zadania zajmowałem się :

  • Ustalaniem parametrów cache dla danych statycznych
  • Konfigurowaniem sposobu serwowania danych w zależności od ich typu
  • Zarządzanie źródłami danych w ramach pojedynczej aplikacji
  • Skalowanie usług wykorzystujących protokół HTTP
  • Diagnozą i monitoringiem komunikacji z użyciem tego protokołu