Zadanie: Zarządzanie zaporami sieciowymi iptables

2013-11-03 22:36:37 2013-11-04 00:03:34
Zarządzanie zaporami sieciowymi iptables
Zapora sieciowa bazująca na iptables oprócz blokowanie i przepuszczania ruchu ma możliwość jego zmiany i modyfikowania parametrów.
Dzięki zaporom sieciowym mamy pewność, co do charakterystyki ruchu jaka jest generowana przez nasze aplikacje zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Odpowiednia konfiguracja zapory pozwala nam na określenie sposobów komunikacji na warstwie sieci pomiędzy częściami naszej aplikacji.
Dzięki możliwości modyfikowania adresów (DNAT) mamy możliwość uniezależnienia adresacji zewnętrznej, od adresacji wewnętrznej. Uwalnia to konfigurację i ruch wewnątrz naszej sieci od adresacji publicznej, na którą często nie mamy wpływu.
Zapory sieciowe dają również możliwość zbierania dodatkowych statystyk na temat ruchu, które pozwalają na lepszą analizę działania aplikacji.

Wykonywane podczas zatrudnienia