Zadanie: Administracja systemem linux

2013-11-03 22:24:51 2013-11-04 19:37:30
Administracja systemem linux
Linux, to jądro systemu operacyjnego świetnie pracującego w roli serwera usług. Jego wydajnosć i szeroka gama możliwych do uzyskania konfiguracji pozwala na swobodne projektowanie i konfigurowanie usług.
W ramach zarządzania systemem opartym o jądro Linux zajmuję się :
  • Zarządzaniem uprawnieniami
  • Zarządzaniem konfiguracją sieciową
  • Diagnostyką problemów wydajnościowych
  • Diagnoza i rozwiązywaniem problemów z urządzeniami przechowywania danych

Narzędzie przydatne do wykonania zadania