Zadanie: Monitoring

2013-11-03 17:13:06 2013-11-04 19:37:38
Monitoring
W ramach tego zadania monitoruję funkcjonowanie usług, badając ich dostępność, oraz zgodność zachowania z oczekiwaniami.
Dzięki dokładnemu monitoringowi oraz odpowiednim zarządzaniem notyfikacjami, reakcje na incydenty są szybkie i wykonywane przez odpowiednie osoby.