Zadanie: Zarządzanie pamięcią masową

2013-11-03 22:46:37 2013-11-04 00:04:38
Zarządzanie pamięcią masową

W ramach tego zadania zarządzam sposobem składowania, oraz zapewniam dostępność danych na pamięci masowej.

W celu zapewnienia wysokiej dostępności przestrzeni dyskowych w ramach pojedynczego serwera używam systemów programowego RAID. System ten pozwala na utrzymywanie dostępu do danych przechowywanych na wielu dyskach w sytuacji awarii jednego lub kilku z nich.

W celu zapewnienia ciągłego wzrostu dostępnej przestrzeni dyskowej używam "Logical Volume Manager" (LVM). System ten pozwala na alokowanie części dostępnej przestrzeni, i zarządzanie nią on-line. W szczególności LVM pozwala na zmniejszanie/zwiększanie wydzielonych partycji, oraz przenoszenie ich pomiędzy fizycznymi nośnikami.

Przydatne do wykonania zadania umiejętności

Narzędzie przydatne do wykonania zadania