Informacja o narzędziu Subversion

2011-02-11 00:00:00 2011-02-11 00:00:00
Nazwa:
Subversion
Adres strony internetowej:
http://subversion.tigris.org/
Znajomość:
Biegła
Częstość stosowania:
Często
Jest to system kontroli wersji pozwalający na efektywne zarządzanie zmianami w kodzie.

Wykorzystane w projektach

Poznane podczas zatrudnienia

Szkolenia pogłębiające znajomość narzędzia

Rok 2011

Narzędzie przydaje się podczas wykonywania