Informacja o narzędziu keepalived

2013-02-26 09:12:45 2013-02-26 09:12:45
Nazwa:
keepalived
Adres strony internetowej:
http://www.keepalived.org/
Znajomość:
Średnia
Częstość stosowania:
Sporadycznie
Demon pozwalający na wykorzystanie protokołu VRRP do przełączania serwera obsługującego danego adresu IP na dowolny serwer w klastrze. Protokół ten działa wyłącznie na warstwie drugiej.

Narzędzie przydaje się podczas wykonywania