Zadanie: Administracja siecią komputerową

2011-02-11 00:00:00 2013-11-04 19:35:36
Administracja siecią komputerową

Administracja sieci polega głównie na utrzymywaniu jej w dobrym stanie przez monitoring sytuacji i rozwiązywanie problemów. Istotnym jest monitorowanie głównych usług które udostępnia się klientom, takie jak DNS i DHCP.

Najważniejszym zadaniem jest utrzymywanie sprzętu w stanie pozwalającym na jego poprawne i długotrwałe zadanie. Wiąże się z tym wymiana uszkodzonego sprzętu i konserwacja .

Przydatne do wykonania zadania umiejętności

Wykonywane podczas zatrudnienia

Narzędzie przydatne do wykonania zadania