Informacja o narzędziu memcache

2013-02-26 09:29:12 2013-02-26 09:29:28
Nazwa:
memcache
Adres strony internetowej:
http://memcached.org/
Znajomość:
Biegła
Częstość stosowania:
Często
Memcache jest serwerem pełniącym rolę współdzielonego cache mieszczącego się w pamięci. Serwer ten ma wyjątkowo wysoką wydajność.
Dane przechowywane w tym serwerze składowane są w formie klucz-wartość, gdzie wartościami są ciągi danych. Serwer nie pozwala na na składowanie bardziej skomplikowanych struktur danych.
Niestety, serwer nie wspiera persystencji ani replikacji co utrudnia utrzymanie jego wysokiej dostępności.

Narzędzie przydaje się podczas wykonywania