Zadanie: Tworzenie architektury aplikacji

2013-11-03 23:27:20 2013-11-04 19:37:44
Tworzenie architektury aplikacji

Aktualne aplikacje webowe składają się z wielu komponentów. Celem podziału aplikacji na komponenty jest możliwość użycia gotowych komponentów (takich jak bazy danych, serwery www, cache) i przyśpieszenie dostarczenia aplikacji na rynek (time to market)

W ramach tego zadania zajmowałem się rozwiązywaniem problemów i projektowaniem architektur aplikacji. Przedmiotem analiz były zarówno świeżo tworzone aplikacje, jak i aplikacje będące już na fazie utrzymania.

Celem projektowania odpowiedniej architektury aplikacji mogą być :

  • Zapewnienie wydajności i skalowalności
  • Zapewnienie niezawodności
  • Sposób zarządzania konfiguracją i wdrożeniami
  • Szybkość tworzenia
  • Łatwość w rozwiązywaniu problemów

Narzędzie przydatne do wykonania zadania