Informacja o narzędziu redis

2013-02-26 09:24:32 2013-02-26 09:25:10
Nazwa:
redis
Adres strony internetowej:
http://redis.io/
Znajomość:
Biegła
Częstość stosowania:
Czasami
Jest to baza danych NoSQL zoptymalizowana do przechowywania danych w pamięci serwera. Posiada bardzo ciekawe mechanizmy persystencji, które dają mu przewagę nad memcache. Może on być stosowany zarówno w roli bazy danych, jak i cache.
Dla zwiększenia dostępności wspiera replikację.
Dane w niej przechowywane mogą byc przechowywane w bardzo praktyczny sposób. Wspierane są listy, zbiory i hashmapy.
Serwer może również pełnić rolę serwera pub-sub.

Narzędzie przydaje się podczas wykonywania