Informacja o narzędziu mysql

2013-02-26 09:16:12 2013-02-26 09:25:41
Nazwa:
mysql
Adres strony internetowej:
http://www.mysql.com/
Znajomość:
Biegła
Częstość stosowania:
Często
Ten serwer transakcyjnej bazy danych jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi służących do składowania danych. Pozwala na gromadzenie i przetwarzanie danych przy pomocy języka SQL. Pozwala na zwiększenie dostępności serwera przez replikację.

Narzędzie przydaje się podczas wykonywania